Protože soukromí je to nejdůležitější co máte

Vyvinuli jsme službu šifrovaná zpráva tak, aby zaručila anonymní a bezpečné předávání zpráv mezi osobami a maximálně ochránila Vaše soukromí. A to ne jen formálním prohlášením, ale všemi dostupnými technickými prostředky.

Začněte s šifrovanou zprávou

V dnešní době je soukromí ten nejcennější statek

Nevzdávejte se práva na soukromí

Myslíte si, že vaše zprávy jsou nedůležité a každý si je může přečíst?

Za starých dobrých časů se obálky pečetily a zalepovaly, aby nebylo možné libovolné přečtení. Proč se toho vzdávat dnes?

Technologie zaručujíci listovní tajemství

Moderní doba s sebou přináší moderní komunikaci, ale také moderní prostředky sledování toho, co si píšete a komu píšete.

Tato služba Vám umožní anonymitu a soukromí vašich zpráv. Chceme, aby listovní tajemství zůstalo listovním tajemstvím.

Obrana know-how je cesta k úspěchu

Chraňte si své soukromí, pokud chcete být svobodní a úspěšní.

Sami víte jakou ma v podnikání cenu informace. Nedovolte kurenci odposlouchávat interní firemní komunikaci, získat Vaše kontakty nebo nabídky zákazníkům.

Touha vlád číst soukromou korespondenci roste

S rozvojem technologií roste i kyberkriminalita. Vlády, společnosti, ale i jednotlivci mají zájem číst vaši soukromou korespondenci a dozvědět se o Vás vše!

Tyto informace následně zneužijí pro vlastní potřeby, jako jsou investice nebo politické kampaně.

Naším cílem je umožnit anonymní a bezpečné předávání zpráv mezi osobami

Umožnit anonymní a bezpečné předávání zpráv mezi osobami tak, aby bylo maximálně chráněno jejich soukromí a to ne jen formálním prohlášením, ale všemi dostupnými technickými prostředky, považujeme za svou povinnost vůči svobodě.

Tuto službu proto dáváme vyzkoušet bezplatně.

1

Klíč k obsahu máte v ruce jen vy a nikdo jiný.

Nejsme schopni zjistit, kdo je odesílatelem nebo příjemcem zpráv.

Ani provozovatel serveru, útočníci či autoři tohoto produktu nejsou technicky schopni číst zprávy z vaší schránky bez vaší pomoci.

Systém je postaven tak, že nikdo, kromě vás, se dovnitř nedostane.

2

Zprávy nelze odposlouchávat, jednoduše protože je nikam neposíláte.

Vašim heslem a privátním klíčem bezpečně zašifrujete obsah zpráv již u sebe a šifrované zprávy se uloží na serveru. Vaše povely jsou prováděny také na šifrovaném kanále.

Zašifrované jsou i přílohy mailů, tj. dokumenty, které ukládáte.

3

Protože nemáme přístup do vaší schránky, jakmile zapomenete heslo, vaše maily jsou ztraceny navždy.

Heslo a ani privátní klíč nelze u nás obnovit.

Pokud schránka na zprávy není aktivní více než půl roku od poslední činnosti, bude automaticky zneplatněna.

Maily nelze prohledávat, my jejich obsah neznáme a ani znát nechceme.

4

Nejsme schopni zjistit, co u nás máte uloženo a co je obsahem vašich zpráv.

Vaši IP adresu nelogujeme a ani neukládáme.

Nejsme schopni zjistit odesílatele a příjemce zprávy, používáme jen hash.

5

Pokud budete donuceni heslo vydat, můžete si zadat heslo, které vaše zprávy smaže.

Po 10 špatných pokusech se schránka zablokuje na hodinu. Po tu dobu se do něj nebude možné přihlásit.

Nová zpráva OSN podtrhává důležitost šifrování a anonymity v digitálním věku.

David Kaye:
speciální zpravodaj OSN pro oblast svobodného projevu

„Využívání VPN nebo TOR či proxy serveru v kombinaci s šifrováním mohou být v takovém prostředí jedinou cestou, jak mohou lidé získávat a sdílet informace.

Šifrování lidem umožňuje vyhnout se agresívní cenzuře, dovolí rozšiřování informací za hranice. Navíc lidé nemohou ovlivnit a často si nejsou vědomi, že jejich komunikace překračuje státní hranice. Šifrování a anonymita mohou chránit informace, jdoucí přes servery třetích zemí, které uplatňují cenzuru. Anonymitě musí být přiznána důležitá role při ochraně a prosazování soukromí, svobody projevu, při prosazování politické odpovědnosti, v účasti občanů na věcech veřejných a v diskuzích.”

O nás

Jsme lidé pracující ve sféře informačních technologií, kterým není lhostejné, v jakém světě žijí a věříme ve svobodné sdílení informací prosté cenzury.

Jsme také přesvědčeni, že soukromí a anonymita jsou základními znaky otevřené demokratické společnosti, která díky tomu umožňuje plně využít potenciálu a příležitostí digitálních technologií. Proto se nechceme smířit s vynucenou ztrátou soukromí spojenou se snahou vlád a některých nadnárodních korporací vědět o nás vše.

Protože na počátku bylo slovo a po něm čin, rozhodli jsme se vytvořit tento produkt.

Chcete se zapojit?

Bezpečnostní problematika je velmi složitá a vzhledem k našim omezeným zdrojům budeme velmi rádi, když nám pomůžete tento produkt vylepšit.


Přidejte se k nám

Pro hackery: Svoje náměty umístěte do kořenového adresáře uživatele ROOT do souboru my_comment_HASH.txt